Įvyko pakartotinis narių susirinkimas

Gegužės 7 d. įvyko pakartotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 52 bendrijos nariai.

Susirinkimas nustatė 20 EUR už arą metinį nario mokestį.

Susirinkimo metu aptarta:

1. Aptartos ir patvirtintos bendrijos 2021 metų finansinės, valdybos veiklos, revizoriaus ataskaitos.
2. Perrinktas bendrijos pirmininkas Vytautas Zulonas. Perrinkti valdybos nariai Jonas Vigantas Bulika, Artūras Vitas Dubaka bei Vytautas Gaulė. Išrinkta nauja valdybos narė Rasa Gaižauskaitė – Gregoravičienė. Perrinkta revizorė Inga Gaižauskienė.
3. Patvirtintas veiklos planas, sąmata bei 20 EUR už arą metinis nario mokestis.
4. Patvirtinta pozicija dėl bendrijos teritorijai priskirto sugriežtinto vizualinio reguliavimo zonos statuso.
5. Patvirtintas leidimas bendrijos nariui įsigyti įsiterpusį sklypą.
6. Diskusijos ir kiti klausimai.

Pilna susirinkimo ataskaita pateikta nariams.