Įvyko pakartotinis narių susirinkimas

2021-06-19 įvyko pakartotinis sodininkų bendrijos „Verkiai” narių susirinkimas. 2021-06-05 susirinkimas neįvyko. Susirinkime dalyvavo 42 bendrijos nariai.

Susirinkimas paliko galioti 8,50 EUR už arą nario bei infrastruktūros mokesčius.

Susirinkime svarstyta:

  1. 2020 m. bendrijos finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  2. 2020 m. bendrijos revizoriaus ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2020 m. bendrijos valdybos ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  4. Patikslinto bendrijos bendro naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
  5. Valdybos nario ir valdybos pirmininko rinkimai.
  6. Bendrijos infrastruktūros priežiūros ir plėtros plano derinimas ir tvirtinimas.
  7. Bendrijos valdybos narių, pirmininko, teisinių santykių su bendrija keitimas, keičiant į dalyvavimą kolegialiuose valdymo organuose visuomeniniais pagrindais.
  8. 2021m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  9. Diskusijos ir kiti klausimai.

Pilna susirinkimo ataskaita pateikta nariams.