DUK

Teritorijos priežiūra

Keliai su žvyro danga yra lyginami kasmet. Atsiradus poreikiui, lyginimas gali būti atliekamas ir kelis kartus per metus. Dėl kelio būklės prašome kreiptis el. paštu nariams@verkiusodai.lt, nurodykite tikslią probleminę vietą. Svarbu! Pagrindinė duobių susidarymo priežąstis yra drėgmė ir autotransporto intensyvumas bei greitis. Važiuodami didesniu, negu leidžiamu 20km/h greičiu bendrijos keliais ženkliai prisidedate prie kelių būklės blogėjimo.
Keliai bendrijoje valomi bendrijos narių iniciatya, savadarbėmis priemonėmis. Esant būtinybei kelių valymui samdoma technika.
Situaciją geriausiai matote jūs, nes šalia gyvenate ir sodininkaujate. Būkite pilietiški ir fiksuokite kelio dangus ar kito turto apgadinimus padarytus statybininkų. Su nuotraukomis ir situacijos aprašymu kreipkitės į nariams@verkiusodai.lt. Bendrija statytojams pateikia reikalavimus pašalinti pažeidimus arba sąskaitą už šalinimo darbus.

Atliekų tvarkymas

Mišrių komunalinių ir rūšiuotų atliekų išvežimu rūpinasi SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA). Turto savininkams deklaravusiems gyvenamąją vietą SB „Verkiai“ teritorijoje išduodami individualūs atliekų surinkimo konteineriai. Likusieji turi naudotis bendrais mišrių atliekų konteineriais.
Bendri mišrių atliekų konteineriai SB „Verkiai“ teritorijoje yra įrengti ir prižiūrimi SĮ „VASA“ iniciatyva. Dėl švaros aplink konteineriuis prašome kreiptis į SĮ „VASA“, sistemoje https://tvarkaumiesta.lt/ arba savitarnoje.
Ne. Turintys individualius konteinerius negali naudoti bendrų konteinerių. Atliekų perteklių galite palikti prie savo konteinerių. Vežėjai tvarkingai prie individualių konteinerių sukrautas atliekas privalo išvežti.
Žaliosios atliekos tvarkomos individualiai – kompostuojant, išvežant į žaliujų atliekų surinkimo aikšteles, arba užsakant žaliųjų atliekų vežimo paslaugas iš atliekų vežėjų. Už žaliųjų atliekų vertimą tam neskirtose vietose gręsia administracinė atsakomybė.
Stambiagabaritės atliekos nemokamai surenkamos stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse. Palikti jas prie mišrių atliekų konteinerių griežtai draudžiama. Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus gręsia administracijė atsakomybė.

Pažymos ir leidimai

Pažymą gausite kreipęsi el. paštu nariams@verkiusodai.lt. Kreipdamiesi nurodykite adresą, sklypo/statinio unikalų numerį, kontaktinius savo duomenis bei gimimo datą. Jeigu kreipiatės SB nario vardu – nurodykite atstovavimo aplinkybes. Jeigu sklypas turi kelis savininkus - nurodykite visų savininkų duomenis. Nuo 2021 metų notaria priima pažymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Leidimą gausite kreipęsi el. paštu nariams@verkiusodai.lt. Įprastai statyboms ar rekonstrukcijai reikalingi leidimai: 1. Sodininkų bendrijos patvirtinimas dėl statybų ir įvažiavimo iš bendrijos kelio įrengimo. 2. Patvirtintas kietųjų dangų planas. 3. Patvirtintas inžinierių tinklų planas. Prieš pateikdami ižinierinių tinklų ir kietųjų dangų planus, juos reikėtų suderinti su tinklų bendrijos teritorijoje savininkais - ESO, Telia ir Ecofon.