Naujiems nariams

Jūsų pasirinkimas

Sodininkų bendrijų įstatymas leidžia sklypų sodininkų bendrijose savininkams pasirinkti, tapti bendrijos nariu ar ne. Bendrijos nariai moka metinį nario mokestį. Kiti asmenys valdantys sklypus sodininkų bendrijos teritorijoje moka infrastruktūros mokestį ir taip prisideda prie bendrijos išlaikymo ir priežiūros. Mokesčių dydis abiem atvejais panašus. Tačiau pasirinkę nestoti į bendriją – netenkante balso teisės priimamt sprendimus. Daugiau informacijos.

Norėdami įstoti į bendriją:
1. Užpildykite prašymą ir perduokite jį valdybos pirmininkui.
2. Sumokėkite stojimo mokestį.

Jei sklypas priklauso keliems bendrasavininkams, bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.

Mokesčiai

Stojimo mokestis 144,81€.
Kasmetinis nario mokestis ~8€/arui per metus.
Statybų mokestis 173,77€.
Stojimo, infrastruktūros ir statybų mokesčiai apskaitomi atskirai kiekvienai bendrijos gatvei ir naudojami išskirtinai tos gatvės priežiūrai.

Vidaus tvarka

Sodininkų bendrija „Verkiai” turi visuotinio narių susirinkimo patvirtintas vidaus tvarkos taisykles.