Įvyko pakartotinis narių susirinkimas

Gegužės 7 d. įvyko pakartotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 52 bendrijos nariai. Susirinkimas nustatė 20 EUR už arą metinį nario mokestį. Susirinkimo metu aptarta: 1. Aptartos ir patvirtintos bendrijos 2021 metų finansinės, valdybos veiklos, revizoriaus ataskaitos.2. Perrinktas bendrijos pirmininkas Vytautas Zulonas. Perrinkti valdybos nariai Jonas Vigantas Bulika, Artūras Vitas Dubaka bei Vytautas Gaulė. Išrinkta nauja …