Įvyko pakartotinis narių susirinkimas

2021-06-19 įvyko pakartotinis sodininkų bendrijos „Verkiai” narių susirinkimas. 2021-06-05 susirinkimas neįvyko. Susirinkime dalyvavo 42 bendrijos nariai. Susirinkimas paliko galioti 8,50 EUR už arą nario bei infrastruktūros mokesčius. Susirinkime svarstyta: 2020 m. bendrijos finansinės ataskaitos tvirtinimas. 2020 m. bendrijos revizoriaus ataskaitos tvirtinimas. 2020 m. bendrijos valdybos ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. Patikslinto bendrijos bendro naudojimo objektų aprašo …